FANDOM
Perman - Tako De Pon Ashi Ha Pon (Trailer)00:32

Perman - Tako De Pon Ashi Ha Pon (Trailer)

Bạn yêu thích nhân vật nào nhất?
 
5
 
0
 
11
 
0
 
0
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 12:28 ngày 23 tháng 8 năm 2015 , và cho đến nay đã có 16 bỏ phiếu.


Fujiko Fujio Wiki
Hiện nay tổng cộng đồng Fujiko Fujio Wiki đang được xây dựng trên các cộng đồng Wiki:

Wikia Doraemon Wikia Perman - Cậu bé siêu nhân

Ninja Hattori

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.